Website Banner
     
     
     
     
   
     
   
     
   
     
   
   
     
     
 
   
      หมวดเตรียมงาน  
     
     
  หมวดเตรียมงาน หลังจากลูกค้าได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างแล้ว ช่วงเตรียมงาน จะต้องเตรียมงานก่อนการ
ทำพิธียกเสาเอก-เสาโท ช่างจะเข้าเตรียมงาน ตั้งแคมป์คนงาน ทำห้องน้ำชั่วคราว กันเขตพื้นที่ก่อสร้าง เตรียมน้ำ-
ไฟ ชั้วคราว วางผังหาตำแหน่งเสาของฐานราก ตอกเข็ม ตามตำแหน่งหมุดที่วาง ขุดหลุม ตัดเข็ม ผูกเหล็กฐาน
ราก ผูกเหล็กเสา เมื่อถึงกำหนดวันพิธียกเสาตามกำหนด ช่างจะช่วยเจ้าของบ้านทำพิธียกเสาเอก-เสาโท จนแล้ว
เสร็จ ก็จะเข้าหมวดงานโครงสร้างต่อไป
 
     
 
   
         
       
 
     
     

     
 
                                   >>>" Your desire we treat our best "<<<
 
     
Current Pageid = 12